Home > Lifestyle > Gardening > Gardens (descriptions, history etc) > Naturlig Biodling om naturlig reproduktion, kupvärmelukt, Diagnos vid Flustret en handbok
21%
Naturlig Biodling om naturlig reproduktion, kupvärmelukt, Diagnos vid Flustret en handbok
Naturlig Biodling om naturlig reproduktion, kupvärmelukt, Diagnos vid Flustret en handbok
 • Gray Star
 • Gray Star
 • Gray Star
 • Gray Star
 • Gray StarInternational Edition


About the Book

Boken tar upp aktuell svensk forskning, som stöder de invändningar mot konventionell biodling som fanns redan i början av 1900-talet. Bl.a. Thür, Warré och Steiner varnade för den utveckling biodlingen tagit och som vi idag ser resultatet av. Biodlingens problem ligger inte bara i användandet av konstgödning, kemiska bekämpningsmedel, GMO eller monokultur, utan i konventionell biodlings alltför stora ingrepp i binas naturliga liv. Dessa är nu så utsatta att vår framtida livsmedelsförsörjning är hotad. Boken är också en handbok i hur man utifrån, utan att öppna kupan lättare kan avgöra vad som händer inne kupan. Därmed undviker man störningar i binas inre mikrobiologiska miljö och immunförsvar.
About the Author: STEFAN BREITHOLTZ Stefan Breitholtz har framförallt översatt böcker om Naturlig Biodling som behandlat binas aktuella problem. Han har även sammanfattat moderna forskares krav för en biodling med fortsatt överlevnad. Likaså behandlas erfarna biodlares varningar från början av förra seklet, när de såg den fyrkantiga konventionella honungsfokuserade biodlingen växa fram. Stefan har arbetat i lekskola, undervisat på låg, mellan och högstadiet som pedagog.


Best SellerProduct Details
 • ISBN-13: 9789174634952
 • Publisher: Books on Demand
 • Publisher Imprint: Books on Demand
 • Height: 246 mm
 • No of Pages: 122
 • Series Title: Swedish
 • Weight: 236 gr
 • ISBN-10: 917463495X
 • Publisher Date: 30 Apr 2014
 • Binding: Paperback
 • Language: Swedish
 • Returnable: N
 • Spine Width: 7 mm
 • Width: 189 mm


Similar Products


Write A Review
Write your own book review for Naturlig Biodling om naturlig reproduktion, kupvärmelukt, Diagnos vid Flustret en handbok
 • Gray Star
 • Gray Star
 • Gray Star
 • Gray Star
 • Gray Star


 

 

Top Reviews
Be the first to write a review on this book Naturlig Biodling om naturlig reproduktion, kupvärmelukt, Diagnos vid Flustret en handbok

New ArrivalInspired by your browsing history